TIN TỨC

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ LONG BIÊN VUI TẾT TRUNG THU 

Tin Công Ty 17/12/2022

Ngày 7/8 gần 400 gia đình CBCNV của Công ty CPĐT Long Biên đã có một đêm trung thu đáng nhớ với nhiều hoạt động thú vị trong chương trình “Vui tết trung thu” do Công đoàn công ty tổ chức.       

GTQnr4irQj788ji3hej1r_4dlzRjU6MOE21DEy8aJs9tGH30IJWue0pxjqUFatbI5W5GdDYRcH3Djzbfb8Xvcd0qH8FD6ZHQXoICMOYjMmDcutyZlfWjyfOHAy_sWZU6t1YmiSNAJ2E5rEUA5Xaq4HJuKpyetB4TU5O3NI0hNx6Mhry19wn3O0JL6oVgNw

jLOszcldn6t6ZcAXk8mdZ8R7KI2pVmpVnm0Chp0Dt9wgRFVqaBW1kfrVnb80RSgiY61CZY-5Sh5qmig5SK-vOMo2uX1gQWT_an7Ijt3hg1LWUdnFzkcDrjCE9hBHrOgI61iA2HJTDKPTESGILkxxjYjBOm3yV1szsBkJx3GczhPiWkwRE7CdRkI21uIHywJ7EKSgIP7Fsz9aqyWkOK8lG7phPoyj4wS5BVgemiQmJ_zOi47k1cM6BGkgL4-QFy4WrIGlA4XyCgIHndGOZS4QlHOGgfUmzzTecqDnv-rx4WFlKpWCNN7dJ2Ra8dWJS4UNqqWwMoFnyyFYPFTRVjLDdNEKdqLQRTDl7dF8sCX5CKRpo1na_FaI4xYA7fawSau hai năm ảnh hưởng do dịch Covid-19, “Vui tết trung thu 2022” là dịp Công đoàn công ty CPĐT Long Biên bù đắp những thiếu thốn cho các bé thiếu niên nhi đồng. Đây cũng là dịp để các gia đình CBCNV của công ty gặp gỡ, giao lưu, gắn kết và vui chơi thật ý nghĩa.       
aPMG_saycyU4vl7sRit_KaZUJ3eU9L3yIjUYcclDfKquE1qkH_z9BTTl33eZfWkn0iYiOr8UmijrgXEFsrh5la4UsyoKDVTu94JgfOUZjq1zZm__zFMtT-uSZys65AtX83sSFntpsZsyIk6aDt-iHDgvYMXQV1i36N1P-q2M_jf4Zh8V8QOAU_heUczepAuYPQX8xKMFpQUrPIcB-eY4Pnx89NPe1fUl5gVe7iul26bXp0oHRH8JIR_8BieSrFNPn6iTpT9WFCZCPyMFXzzJLDd8__LTKAqU_rOaf4u7Qc4NN2huUI4Av4Rqkz1VF5SAHRkJcFgQnprdhBTMNiQe3sXj4hkgVyp5-1-f-MyRNI6HGFY-SWXKuKJruERQ   O3qN-iygeF6KkaZq2OkIp_n55mK5MKvIJZFJ9uwVl5VEnks1W7dVmuXqhJvdJl5eEuY5CQBlSMtryAvzIDcEYs7GOLBepZswc-V-29pWBO3PQgU8v8ehvZJEEXbVK8DFHFhzw1LfqODgFFgGGmERGqhKAfP4exy67g5CycCAJIw4zJf-AguC5hl-WIpGWg 

9sqJ4NmsBZCwjrqsL6M7gCNQDfjYs5-d0_WT2eJBIdtQaBH_1oIqPVASiEArAreVbHJTwTRAlT39_HZSXGdqhVfu-ah4cN4r_v7EgoLyHoPL9BVwKN4Ikt1ylkEYmvdT6dyersNNlRPT8rdo5S6HkpIPklRAAnRYMQqMCoEYgqOgG4Q51ESp-i9d6Ckjng1kp4u5W3tK9qSaBmybAtJwioSV8Mcbhi9okQiFUEVq9LE5O8pI_fjP6kjESF1kXVgD5rzxuXRO4LBFZWLZ5r6_dVEyj-zomVz7xqjQ04eSCiBl50UI7PodAxX3j1ZBERjRw3gJqN9kdkBZFl4zWBXadie8Om1a8xufUHYl8eUO8KRQHgN3ZuiVcsrrJjOg 

Cj8rnw66ZeZ6Jm01HiZ_vLTEoyHU6R28Uk5_Yx6HO2qLguLhc-O93G9nkzaxm35xOKznMiBrj2GUCJNdLETWoh4r6Y-9WBuqw1Lek2DlooGhc5DrgW6cBbKApikteQbZj6azsjar4lsvysyrmSUbieJBm8OTrAYVjZk3URZlHESJMQgJrhjOmSt25c-e9AĐến với chương trình, các bạn nhỏ sẽ được tham gia hoạt động hấp dẫn như: Gian hàng trò chơi, múa lân, ảo thuật, nhảy hiện đại,... Đặc biệt gian hàng thử làm golfer được nhiều bạn nhỏ thích thú trải nghiệm.       

AKSJr9TjMZDgOfNlqhXWxF1v6r_sg8uD_eW4Rvv-QHzoCUCfmO6WGN1aIG8h6J_Yo3IlVpyAV555d4HQPPc45EVn71FxNh0aO_ix-_-kC0KYRO7RyoMsUfE3xwoezg7DTtwh6DXY2YcBdRO6az7a-yzWu1MqyGChXNwmBPi4EnPcbVz-HCo-VNjNsUIl2Q      TXoz__4TfsfsLECSrQ9ehOeobr2OpBe7tOVFckO-ewmGgUJK71_3DhsWq5GSDDUEG56kj_oY-I7HfFaWZeaR4ZB7cAclEyClR1dTdoBnhvpKXIJ9nnsjnIjKJfmr1Bk1UW_xdVIv_FJaWhp26-t4lpyWVAnJAPwxupDpbiWxZCzEFOjg4eVUD5P7O3pOTw 

SEBe9W3Ls6DQIn6DVODisVPvFwSgMqbVQad-dHenD5mxupzVzU9lOlfFH6AsXHszCIbZENnHuBD_ZVbikzUo5hBNfk3MqvjfLDpg_Pb3B8PzG9nsBV8U1FoAHvLOrt4JJa2-h2pYuNcy3gUtrjpQdLsTvInvt6I6YK-qw9V3SnTeFP7FV5Capky-pOkm9QNgoài ra, trong sự kiện Công đoàn công ty CPĐT Long Biên cũng có rất nhiều phần quà khích lệ tinh thần hiếu học.       

WSeQCeplmSuEJUBlm8AmRtrxpogUa962F79FHKTU2_PyWezLkjEf2uxzA2UhQA7lLmkGKyL-8klopYWMGjTyWC7UZm4Vm9_sqOFgbY1c1ZlmSgWAMi4QPuVfpzveClSt4h6FnX1Y3eQt4av6pbbhUDzeD875ftUQiqEa9K0J1kcw63S4JZVj2vX2D-oPeACông ty CP Đầu tư Long Biên mong rằng các gia đình CBCNV nói chung và đặc biệt là các bé thiếu niên nhi đồng đã có một đêm vui tết trung thu ý nghĩa.  

CHIA SẺ: